Välkommen till SE*Daggkåpans sibiriska katter!

Uppfödning av sibiriska katter i liten skala i hemmiljö.

Katteriet består i dagsläget av honorna Lovis och hennes dotter Hjärtrud från Hjärtekullen. Lovis fick den15/11 2017 sin tredje och sista kull Stjärnkullen, med 7 små fina ungar. Alla ungarna är tingade och flyttar inom kort till sina nya hem. Lovis kommer kastreras och jag har inga i nuläget planerade parningar för Hjärtrud, men tror inte det kommer bli något förrän tidigast runt jul 2018. 

 Maila eller ring gärna om ni vill sätta upp er på intresselista. 

Med vänlig hälsning

Linda Ovesjö