Planer/Kullar

  • Loie❤️Scilla

Planer/Kullar

Parning har skett i Oktober 2020 mellan Carriera (Scilla) ❤ och SE*Gribbys Rubin (Loie)

Provparning

Mor: Carriera/Scilla

PKD/HCM: normal testad jan 2019.

Övriga tester: FIV FeLV neg.

Stamtavla FindUs

SE*Gribbys Rubin ❤

PKD/HCM: normal 
Övriga tester: FIV/FeLV neg.

Stamtavla FindUs